Pokus, teksty z marca 2011 roku

1 tekst z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Po­kus.

...I tak pier­wszy rzu­cony ka­mień skończy się ich gra­dem- dy­nami­ka tłumu. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 marca 2011, 21:58

Pokus

Paradoksalne zaginanie czasoprzestrzeni...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pokus

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność