Pokus, strona 2

15 tekstów – auto­rem jest Po­kus.

Gdy­by każdy z nas byłby tym, za które­go się uważa, świat byłby idealny. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 7 stycznia 2011, 21:18

Nieważne jak będziesz się sta­rał, zaw­sze znaj­dzie sie ktoś kto skry­tyku­je Two­je nieróbstwo... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 stycznia 2011, 16:24

Gdy­by każdy reago­wał na uczu­cia in­nych ludzi, świat byłby nie tym światem którym jest. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 5 stycznia 2011, 21:01

Gdy­by ludzie po­kuto­wali za swo­je grzechy mi­nutą ciszy, cały świat by milczał 

myśl
zebrała 34 fiszki • 4 stycznia 2011, 13:07

Pat­rząc z per­spek­ty­wy przyszłości, ona by nie nastąpiła. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 3 stycznia 2011, 16:30

Pokus

Paradoksalne zaginanie czasoprzestrzeni...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pokus

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność