Pokus, ulubione teksty

291 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

W łzach jest blask który tyl­ko wrażli­wi widzą. 

myśl • 3 sierpnia 2017, 07:54

* * *

By the sea
- był kiedyś ta­ki film.
Pa­miętam z niego łzy
i włosy, jak fa­le spienione
Po­wieki ciężkie, zmęczone.
Mo­je by the sea
nie­szczęśnie podobne
Pry­mityw­na wer­sja, niskobudżetówka.
Lecz łzy są tak sa­mo słone
a na­wet bar­dziej - nie sztuczne.
Piasek [...] — czytaj całość

wiersz • 2 sierpnia 2017, 10:48

Jes­teś wier­szem które­go nie pot­ra­fię się nauczyć. 

myśl • 29 lipca 2017, 12:50

Fobia powrotu

Kiedy Twój głos
gwiżdżący czaj­nik na palniku,
paz­nokcie na szkol­nej tablicy.
Wszys­tkie słowa
Ste­ropiano­we trzas­ki

Drażnią mnie
pal­ce jak węże, klejące
rze­py pol­ne, niesforne.
Od­ruch wy mow­ny
na us­tach szor­stkie dłonie.

Wra­casz
Nieuda­ny re­cyk­ling
błąd w próbie
Rozkładasz się już set­ny raz. 

wiersz • 24 kwietnia 2017, 13:42

Ptaki przed latem

Słyszę noc let­nią ma­jową,
Słyszę żywe odgłosy wczes­ne­go poranka.
Pta­ki do­piero zaczy­nają śpiewać
a mu już dłonie mu­simy rozplatać.
Jak po­wie­dzieć żeg­naj, tuż po os­tatnim dzień dobry?
Jak przes­tać od­dychać przed świ­tem?
Wiem że nie wrócisz
więc kłam. 

wiersz • 22 kwietnia 2016, 14:14

Czas mi­ja wol­niej gdy liczy­my ziar­nka pias­ku. Tak marzyłam o wie­czności. Prze­liczyłam się, na śmierć. 

myśl • 23 lutego 2016, 15:49

Uważamy ty­le rzeczy za nie war­te zacho­du, nie wiedząc, od ilu ba­nal­nych spraw za­leży nasz wschód. 

aforyzm • 19 lutego 2016, 16:31

Grzmot echa

Roz­myła się łza na środ­ku jeziora,
uśmiech roz­myła fa­lowań tafla.
A prze­cież patrzyła.
Cze­kaniem zer­wał się wiatr
A było tak cicho,
nie było burzy.
Plotłam warkocze,
wian­ki ze spa­lonej trawy.
Przed czym uciekasz?
Przed czym ta cisza?

Ka­myk upa­dał po stok­roć trzaskaniem
ty­siącem ko­pyt mor­skich koni.
Od­bi­cie nie poz­nało siebie, samo
nie poz­nało wiosny.
A przyszła?
Za­nurzyła tyl­ko palec
roz­biła gład­kie lus­tro jeziora
na strzępy sukienka.
Przed czym ucieka?
Przed czym ta cisza?

Nie będzie burzy,
to tyl­ko grzmot echa 

wiersz • 3 lutego 2016, 21:03

Nu­da to trwo­nienie życia na włas­ne życzenie. 

myśl • 24 października 2015, 22:47

Deszczowy złodziej

Zam­knęłam w szklan­ce uśmiechy
Przy po­ran­nej kawie
zdarły się ra­zem ze szminką,
co zos­ta­wiła bladą prostą.
Ruszyłam ścieżką błotnistą,
gdzie kałuże ska­kały wyżej niż deszcz,
Mecha­niczne koła roz­bryz­gi­wały myśli
mok­re kos­my­ki zwi­jały się z zimna.
Za­pom­niałam rękawiczek.
W ra­diu mówi­li, że to pra­wie wiosna
Pośliz­gnęłam się na pozorach
słońca za ok­nem, wi­dokiem z balkonu.
W kąci­kach roz­my­te resztki czerwieni
bla­de, bla­de twarze mijane.
Szkla­ne krop­le co się śmiały
z prze­moczo­nych myśli.
Uk­radły mi te uśmiechy

a prze­cież klucz był miedziany. 

wiersz • 7 października 2015, 17:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

solus.amor